AXAL Pro softener salt tablets in UAE, Dubai, Sharjah, Abu Dhabi, Ras Al Khaimah, Fujairah, Kuwait, Oman